Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Fundacja Aktywizacja

Oferuje:

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem Twoich umiejętności i kompetencji
 • certyfikowane szkolenia zawodowe podnoszące możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy
 • konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, prawnikiem i psychologiem w zależności od indywidualnych potrzeb
 • pomoc w szukaniu pracy przy wsparciu Trenera pracy
 • zdobycie praktycznych umiejętności poprzez staże oraz praktyki zawodowe


Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Oferuje:

 • kształcenie i aktywizację społeczno-zawodową j młodych osób z niepełnosprawnością
 • wyjazdy integracyjno-szkoleniowe
 • kursy językowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów i absolwentów niepełnosprawnych
 • adaptuje podręczniki akademickie, tak aby były dostępne dla osób słabowidzących i niewidomych
 • prowadzi poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne dla kandydatów na studia, studentów i absolwentów


Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Opolu

Oferuje:

 • wsparcie dla osób niewidomych, niedowidzących i ich bliskich
 • organizuje różnorodne szkolenia , konferencje, spotkania
 • realizuje projekty, które mają na celu wspieranie inwalidów wzroku
 • udziela bezpłatnych porad w zakresie rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, nowoociemniałych, niewidomych, słabowidzących, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowań, świadczeń, itp.
 • organizuje kursy rehabilitacji podstawowej, szkolenia, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego, spotkania

 

 

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK