Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Na Wydziale Neofilologii, filologia angielska, działają dwa koła naukowe:


Koło Naukowe "Active Minds"

Koło naukowe Active Minds działa przy filologii angielskiej, choć jest otwarte także dla studentów wszystkich innych kierunków. Koło istnieje od roku 2010. Jest inicjatorem Festiwalu Anglojęzycznych Form Artystycznych (AFA) i corocznie, obecnie we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą, bierze udział w jego organizacji. W ramach festiwalu AFA odbywają się konkursy teatralne, plastyczne i muzyczne dla szkół.

Corocznie, przygotowując prezentację lub wykład, członkowie koła są także zaangażowani w Nyski Festiwal Nauki.

Ponadto, we współpracy z BWM, koło organizuje otwarte spotkania pochodzących z Polski studentów PWSZ ze studentami przyjeżdżającymi z zagranicy w ramach programu Erasmus.

Chętni członkowie koła prowadzą także zajęcia dla szkół. Wyjeżdżają z prelekcjami, zapraszają na wykłady gościnne wykładowców z innych uczelni lub inne interesujące osoby.

Zakresy tematyczne, którymi zazwyczaj zajmuje się koło to język, kultura i realioznawstwo krajów anglojęzycznych, ale także interkulturowość i psychologia uczenia się i nauczania.

Zobacz prezentacjęSKN Lingua Musica

SKN Lingua Musica jest od niedawna działającym kołem interdyscyplinarnym i międzywydziałowym, ponieważ jego członkowie to studenci Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Jazzu. Jesteśmy pasjonatami zarówno języka jak i muzyki, dlatego na naszych spotkaniach zajmujemy się analizą terminologiczną oraz interpretacją anglojęzycznych tekstów piosenek, które następnie tłumaczymy melicznie na język polski. Tłumaczenie meliczne to specyficzny rodzaj przekładu literackiego, które pozwala na wykonanie danego utworu w innym języku, czyli tłumaczymy z zachowaniem linii melodycznej i frazy muzycznej, żeby np. piosenkę anglojęzyczną można było zaśpiewać po polsku. Oprócz tego spotykamy się na próbach naszego zespołu muzycznego, które działa w ramach koła.

Obecnie pracujemy nad realizacją cyklu audycji, które chcielibyśmy transmitować online, w formie streamingu. Audycje będą poświęcone analizie lingwistycznej oraz interpretacji anglojęzycznych tekstów piosenek wraz z wykonaniem piosenki przez nasz zespół muzyczny.

Mamy już za sobą pierwsze (choć może jeszcze niedoskonałe) występy muzyczne i próby przekładu melicznego piosenki Stinga „Shape of my heart”.

Dr Alina Bryll
Opiekunka SKN Lingua Musica

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK