Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

EGZAMINY W SESJI ZIMOWEJ 2020/21
na Wydziale Neofilologii PWSZ w Nysie
odbywające się w trybie zdalnym:

Uprzejmie informuję, że egzaminy, które odbędą się w trybie zdalnym będą realizowane w następujący sposób:

  1. Egzamin odbywa się w oficjalnie wyznaczonym przez wykładowcę terminie w okresie sesji egzaminacyjnej w formie ustnej lub pisemnej, w formie synchronicznej, przy włączonych kamerach na platformie MS Teams. Egzamin może zostać też przeprowadzony w formie quizu elektronicznego na platformie e-learningowej Uczelni lub na portalu: https://www.testportal.pl/
  2. Termin egzaminu, forma i kryteria egzaminu podane zostaną studentom do wiadomości przez egzaminatora do dnia 15-go stycznia 2021.
  3. Pisemne prace egzaminacyjne przesyłane są do egzaminatora na podany przez niego adres mailowy, bądź dostarczane do innej lokalizacji wyznaczonej przez egzaminatora.
  4. Wyniki egzaminu i informacja o ewentualnych błędach podane zostaną do wiadomości poszczególnych studentów indywidualnie na ich studenckie adresy mailowe lub omówione będą indywidualnie ze studentami w godzinach konsultacji.


Dziekan Wydziału Neofilologii
dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ w Nysie

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK