Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dofinansowanie  kosztów  uzyskania  wykształcenia
na poziomie wyższym dla  studentów  z  niepełnosprawnościami!
 

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do składnia wniosków i skorzystania z programu  „AKTYWNY  SAMORZĄD” – MODUŁ II    - pomoc finansowa  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnością !

MODUŁ II – TO POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie  kosztów uzyskania wykształcenia. Jest to program PFRON, którego  realizatorami są  Powiatowe  Centra Pomocy Rodzinie. Adresatami  programu (MODUŁ II), są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę m.in. w szkole wyższej. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do opłaty za naukę (czesne) i dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (niepodlegające  rozliczeniu).

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca stałego  zamieszkania wnioskodawcy-studenta (wnioski i szczegółowe informacje znajdują się  na stronach  PCPR-ów).

Studenci zameldowani na stałe w powiecie nyskim, dla których właściwym jest PCPR w Nysie (ul. Piastowska 33 a ,tel. 77/ 448 25 34; e-mail : niepelnosprawnosc@pcprnysa,pl) obecnie wnioski mogą składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej(jak dotychczas)w siedzibie PCPR (pok. nr 106).    


Termin naboru wniosków: do 10.10.2022 r.
To dodatkowa pomoc  finansowa dla Państwa, poza stypendiami z Uczelni !!!

Obszerna informacja o programie (Aktywny Samorząd – MODUŁ II)  zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz stronach  PCPR- ów.

Polecamy również program - AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Pomocą służy również Biuro Pomocy Materialnej  i Obsługi Osób Niepełnosprawnych PANS w Nysie
(tel. 77/409 08 65)  


Wnioski - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II - wnioski i druki (dot. PCPR w Nysie)

Wykaz kontaktów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w całej Polsce (adresy, telefony)
http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr

Biuro Pomocy Materialnej
i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK