Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

International Book Club Certificates for our Third-Year Students 

In collaboration with California State University, Bakersfield (CSUB), the Department of Modern Languages in Nysa has hosted Professor Mahdy Elhusseiny from the US.

An important part of the visit was the presentation of certificates to our third-year students of English Studies in recognition of their participation in the International Book Club reading project. Apart from the CSUB and Nysa participants, so far, the members of the Club have included students from Mexico, Guatemala, Argentina, Slovakia, and the Czech Republic.

The IBC project aims to develop language skills and create opportunities to engage students in an enjoyable collaborative learning experience.

Together with Professor Elhusseiny, the Department of Modern Languages would like to congratulate all our third-year students of English Studies for their active project involvement. Also, we would like to thank Professor Emerson Case, an initiator of the project, for his fruitful contribution to the development of the IBC. We look forward to seeing Professor Case at our Department in the near future. 

W ramach współpracy z Kalifornijskim Uniwersytetem Stanowym w Bakersfield (CSUB), Wydział Neofilologii gościł Profesora Mahdy’ego Elhusseiny’ego z USA.

Ważnym elementem wizyty było wręczenie Studentom trzeciego roku filologii angielskiej dyplomów uznania za udział w projekcie czytelniczym International Book Club, realizowanym przez nyskich studentów wraz z CSUB. Dotychczas w projekcie uczestniczyli także studenci z Meksyku, Gwatemali, Argentyny, Słowacji oraz Czech.

Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności językowych oraz tworzenie możliwości angażujących studentów w większe wspólne doświadczenie edukacyjne.

Wraz z Profesorem Elhusseinym Wydział Neofilologii składa serdeczne gratulacje wszystkim Studentom trzeciego roku filologii angielskiej. Pozdrawiamy również Profesora Emersona Case’a, inicjatora projektu, który miejmy nadzieję w najbliższym czasie również odwiedzi PWSZ w Nysie.

Sebastian Zatylny and Agnieszka Kaczmarek

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK