Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Erasmus+ w Podgoricy

W dniach 03-10.05.2022 wykładowcy PWSZ w Nysie zrealizowali mobilność w ramach programu Erasmus+. Miejscem odwiedzin był University of Podgorica w Czarnogórze.

W wyjeździe wzięła udział dr inż. Agata Pięt z Wydziału Architektury oraz dr Alina Bryll i mgr Sebastian Zatylny z Wydziału Neofilologii. Głównym celem delegacji było przeprowadzenie zajęć ze Studentami z Podgoricy oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy PWSZ w Nysie a odwiedzanym uniwersytetem. Podczas pobytu odbyły się spotkania w Biurze Współpracy Międzynarodowej, jak i na Wydziale Filologicznym, Wydziale Filozofii, oraz Wydziale Architektury.   Przedstawiono ofertę dla studentów chcących studiować na naszej uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Filologia oraz Architektura. Poruszono też kwestie formalne związane z wymianą studentów oraz sposobami zmotywowania młodzieży akademickiej do wyjazdów za granicę celem nie tylko zgromadzenia wiedzy, lecz pogłębiania kompetencji językowych i społeczno-kulturowych.

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK