Kontrast:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Każdy młody przedsiębiorca prowadzący własną firmę w ramach AIP PWSZ w Nysie, ma dostęp do merytorycznego wsparcia doradczego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie z zakresu:

Doradztwo księgowe:

 • pomoc w księgowaniu dokumentów finansowych
 • pomoc w realizacji wypłat (kadry)
 • doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne:

 • doradztwo w zakresie prawa gospodarczego i handlowego m.in.:
  - weryfikacja umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym także umów nienazwanych
  - weryfikacja projektów umów, statutów i aktów założycielskich spółek prawa handlowego
  - pomoc w zakresie windykacji należności w trybie przesądowym
  - konsultacje w zakresie form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, w tym:
  - konsultacje z zakresu prawa patentowego, prawa ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych
  - doradztwo w sprawach ochrony oznaczeń identyfikujących przedsiębiorcę (firma, nazwa, godło, logo, skrót literowy lub inny charakterystyczny symbol) przed ich bezprawnym wykorzystywaniem przez osoby trzecie
  - weryfikacja pism pozaprocesowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych Przedsiębiorcy, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej
  - wsparcie w zakresie prawnym w rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych
 • doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego

AIP PWSZ w Nysie oferuje również szeroką gamę szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości:

Kursy i szkolenia:

 • Procedury zakładania własnej działalności gospodarczej
 • Tworzenie własnego biznesplanu
 • Tworzenie umów
 • Środki i dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • Procedury zakładania działalności gospodarczej w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo konsumenckie, gospodarcze i handlowe

Jeżeli masz dodatkowe propozycje tematyki szkoleń, chcesz podzielić się swoją wiedzą,
lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!


REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH PWSZ W NYSIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK