Kontrast:

KontaktAktualnościO WydzialePracownicySylwetki i dorobekNasi absolwenciPlany zajęć

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

specjalność (realizacja dźwięku)

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Przedmioty kierunkowe prowadzą:

 • dr inż. Marzena Czajkowska
 • dr Piotr Furtas
 • mgr Maciej Prokopowicz

CEL STUDIÓW:

Celem studiów tej specjalności jest zdobycie praktycznych umiejętności szeroko pojętej realizacji dźwięku zapewniając jego właściwe parametry techniczne i estetyczne oraz zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej specyfiki, zasad i technik pracy z materiałem dźwiękowym. Student poznaje najnowsze techniki sposobów nagrań i obróbki dźwięku na potrzeby artystyczne, radiowe i telewizyjne. Podstawowym narzędziem pracy w edukacji jest komputer i DAW (Digital Audio Workstation), czyli wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o jego edycji, montażu, miksie czy masteringu. Student po ukończeniu nauki będzie posiadać wiedzę dotyczącą obsługi podstawowych narzędzi pracy na stanowisku realizatora dźwięku.
Przedmiotami kierunkowymi są:

 • Techniki nagłośnienia/propedeutyka technik nagłośnienia - zajęcia mają na celu ukazanie studentowi pracę realizatora dźwięku. Oprócz praktycznej obsługi sprzętu, student nauczy się jak współpracować z muzykami, aktorami i innymi artystami. W trakcie zajęć dowie się m.in.: jak skonfigurować scenę pod odpowiednie wydarzenie artystyczne, jak odpowiednio dobrać technologię do skutecznego zrealizowania koncertu, jak stworzyć i zagwarantować komfort pracy wykonawcom. Przedmiot ten jest pokrewny przedmiotom: technika filmowa, radiowa, fonograficzna, teatralna i estradowa, organizacja produkcji.
 • Techniki studyjne/propedeutyka technik studyjnych – zajęcia mają na celu ukazać specyfikę pracy w studiu nagrań w różnych sytuacjach, od przedsięwzięć komercyjnych po artystyczne, podczas wszystkich faz pracy nad materiałem dźwiękowym. Przedmiot jest podzielony na dwie części: techniki produkcji muzycznej (wykład) oraz produkcja muzyczna (ćwiczenia w studiu).
 • Elektroakustyka - to bardzo obszerny przedmiot, który ma uświadomić studentowi jak wygląda, a w zasadzie jak brzmi, świat i dźwięków. Tematyka zajęć dotyczy fizyki dźwięku, techniki pracy urządzeń wykorzystywanych w studiu i na scenie, akustykę oraz instrumentoznawstwo. Przygotowuje do świadomej i bezpiecznej dalszej nauki na zajęciach praktycznych.

Inne przedmioty obecne w planie studiów to m.in.:

 • akustyka
 • urządzenia elektroakustyczne
 • techniki komputerowe w realizacji nagrań
 • techniki studyjne
 • kształcenie słuchu
 • mastering
 • instrumentoznawstwo
 • kompozycja i aranżacja
 • solfeż barwy
 • elementy produkcji muzycznej

PRAKTYKI:

13 tygodni praktyki. Ponad to, w czasie studiów każdy student ma możliwość zrealizowania dodatkowych, 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych (związanych z kierunkiem kształcenia) w wybranej przez siebie instytucji na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do uczelni partnerskich.

UCZELNIE PARTNERSKIE:

 • Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
 • Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Grecja
 • Nord University, Norwegia
 • Firat University, Turcja

KONTYNUACJA STUDIÓW:

Uzyskany tytuł licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na poziomie magisterskim w kraju i za granicą.

PRACA ZAWODOWA:

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w studiach nagraniowych, radiu, telewizji, teatrze, przy realizacji imprez plenerowych, koncertów itp. Przygotowani są do:

 • nagłaśniania i realizacji dźwięku wydarzeń artystycznych
 • tworzenia produkcji muzycznych
 • edycji, montażu, miksowania i masteringu materiału dźwiękowego
 • rekonstrukcji dźwięku

KOMPETENCJE (SYLWETKA ABSOLWENTA)

Absolwent tej specjalizacji przygotowany jest do samodzielnej pracy dotyczącej realizacji dźwięku w szeroko pojętej dziedzinie muzyki rozrywkowej. Posiada do tego wymagane kwalifikacje. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna pozwala na wykonywanie tego zawodu oraz prowadzenia wszelkiego rodzaju działań akustycznych na materiale dźwiękowym. W związku z tym, posiada przygotowanie do pracy estradowej związanej z nagłaśnianiem imprez masowych, odpowiednie umiejętności pracy w studiu nagrań, studiach antenowych i radiowych jako realizator emisyjny. Nabył wiedzę swobodnego posługiwania się różnymi technikami w procesie tworzenia sesji nagraniowych w różnych składach instrumentalnych i instrumentalno – wokalnych oraz znajomość wykorzystania w pracy technik komputerowych i programów edycyjnych. Posiada umiejętności poprowadzenia procesu budowania różnych form związanych z twórczością muzyczną w dziedzinie analizy, kształtowania dźwięku, barwy, ekspresji itp. Posiada także potrzebne przygotowanie by prowadzić działalności w dziedzinie upowszechniania muzyki w placówkach kulturalno- oświatowych.

Wydział Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK