Kontrast:

KontaktAktualnościO WydzialePracownicySylwetki i dorobekNasi absolwenciPlany zajęć

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

specjalność (instrumentalistyka/wokalistyka)

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Poszczególne klasy prowadzą:

 • fortepian - prof. dr hab. Wojciech Niedziela
 • gitara - prof. dr hab. Karol Ferfecki
 • kontrabas, gitara basowa - prof. dr hab. Jacek Niedziela – Meira
 • perkusja - dr hab. prof. PWSZ w Nysie Adam Buczek
 • trąbka - dr Piotr Schmidt
 • saksofon - mgr Piotr Milwiw – Baron
 • puzon - mgr Szymon Klekowicki
 • wokalistyka - dr hab. Inga Lewandowska, prof. PWSZ w Nysie, dr Danuta Sendecka, dr Marcin Wawrzynowicz

Przedmioty teoretyczne i instrument dodatkowy prowadzą:

 • mgr Roman Hudaszek,
 • mgr Przemysław Raminiak,
 • mgr Aleksandra Brzeźnicka
 • wykładowcy klas instrumentalnych.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów tej specjalności jest zdobycie praktycznych umiejętności opanowania gry na instrumencie lub śpiewu w wykonawstwie muzyki jazzowej, współpracy z innymi muzykami, zdobycie wiedzy dotyczącej zasad, historii i specyfiki muzyki rozrywkowej (ukierunkowanej na Jazz) oraz wiedzy i praktyki dotyczącej aranżacji i kompozycji, a także wiedzy na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych.

KONTYNUACJA STUDIÓW:

Uzyskany tytuł licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na poziomie magisterskim w kraju i za granicą.

PRACA ZAWODOWA:

Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani są do:

 • wykonawstwa muzyki jazzowej
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury, organizowania koncertów i festiwali na poziomie impresaryjnym
 • prowadzenia projektów multimedialnych związanych z promowaniem muzyki jazzowej
 • pracy w szkolnictwie, w tym muzycznym - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli)

KOMPETENCJE (SYLWETKA ABSOLWENTA)

Absolwent specjalności Instrumentalistyka/Wokalistyka przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej i estradowej. Posiada kwalifikacje artysty – muzyka. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna pozwala mu na wykonywanie zawodu muzyka oraz na prowadzenie zespołów w zakresie muzyki jazzowej i szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. W związku z tym posiada przygotowanie do pracy estradowej z odpowiednimi umiejętnościami wykonawczymi w zakresie instrumentalnym lub wokalnym. Jest przygotowany do indywidualnej pracy twórczej w zakresie kompozycji i aranżacji z możliwością dalszego rozwoju swoich zdolności. Ma umiejętności swobodnego posługiwania się różnymi technikami w procesie tworzenia, wykorzystania w pracy technik komputerowych, kierowania zespołami z umiejętnością prowadzenia procesu budowania różnych form oraz upowszechniania muzyki w placówkach kulturalno – oświatowych.

Wydział Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK