Kontrast:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Obradowała Rada Biznesu

W dniu 19.09.2019r w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie obradowała Rada Biznesu, która jest organem doradczym RCTWiTI. Podczas spotkania z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, organizacji oraz nyskiej Uczelni - Prorektora ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusza Kołosowskiego oraz Dyrektora RCTWiTI dr inż. Piotra Chwastyka, omówiono m.in. nowe specjalności oferowane studentom w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, w tym inżynierię zrównoważonego rozwoju oraz plany utworzenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Rozmawiano także o losach zawodowych absolwentów nyskiej Uczelni, pilotażowym projekcie praktyk studenckich oraz realizacji Programu rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia - POWER 3.5.


REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH PWSZ W NYSIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK