Kontrast:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Dotacje dla firm na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej – szkolenie w RCTWITI 19.06.2019 godz. 13:00

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego w podregionie nyskim (wg klasyfikacji NUTS3 – powiat brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki oraz głubczycki).

Wsparcie można otrzymać m.in. na:

  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;
  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;
  • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.


Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu oraz kryteria oceny wniosków.

Nabór wniosków planowany jest od 1 do 8 lipca 2019 r.
Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie,
ul. Obrońców Tobruku 5.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 18 czerwca -> WYPEŁNIJ FORMULARZ

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
tel.: 77 448 25 86, 448 99 63
e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

Partnerzy spotkania: Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki


REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH PWSZ W NYSIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK