Kontrast:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Konferencja: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy” 

W dniu 7 czerwca 2019 r w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie spotkają się przedstawiciele czołowych Polskich firm, naukowcy – specjaliści oraz przedstawiciele otoczenia biznesu, którzy wspólnie będą debatować nad tematem społeczność odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do zachodzących zmian na rynku pracy. 

RCTWiTI PWSZ w Nysie  wraz z Instytutem Nauk Technicznych PWSZ w Nysie, Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki  zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, władz lokalnych, studentów, młodzież oraz mieszkańców regionu nyskiego do udziału w konferencji dot. społeczność odpowiedzialności biznesu w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy, która odbędzie się 07.06.2019 (piątek) w godzinach od 10 do 15 w sali konferencyjnej nr 11 w budynku RCTWiTI PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5. 

Wszelkie działania podjęte przez współczesne firmy poparte są świadomością, że sama dbałość o jakość towarów i usług już nie wystarcza. Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować na rynku, musi jeszcze w swej strategii ująć takie elementy, jak troska o środowisko naturalne, szeroko pojęte bezpieczeństwo pracownika, relacje z pracownikami, interesy społeczności lokalnej oraz całego społeczeństwa. Te właśnie aspekty będą podstawą do dyskusji i wymiany myśli podczas konferencji. 

W konferencji wezmą udział zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy reprezentujący przedsiębiorstwa działające na rynku polskim i zagranicznym.

W ramach programu konferencji zaplanowano następujące wystąpienia: 

9:45  Rejestracja uczestników konferencji

10:00  Uroczyste otwarcie konferencji

  • dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie - Rektor
  • Pan Dariusz Mazurczak – z-ca Dyrektora OCRG 

10:15  prof. dr hab. Tadeusz Zaborowski, dr h.c. Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski

Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

10:45  dr inż. Mariusz Kołosowski Instytut Nauk Technicznych PWSZ w Nysie

Wpływ systemów zarządzania jakością na budowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu

11:10  Pani Małgorzata PliszkaDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Społeczna odpowiedzialność pracodawcy w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy

11:30  Pan Sebastian Jankowski –  Dyrektor IT-EAM  AIUT sp. z o.o.

Zaangażowanie, konsekwentne działanie oraz wiara w ciągły rozwój, czyli ponad 25 lat odpowiedzialnego biznesu 

11:50  przerwa kawowa 

12:30  Pan Wojciech Putra – Prezes Zarządu Cementowni „ODRA” S.A.

Istota rozwoju firmy a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

13:00  Pani Monika Bejma  Menadżer Placówki Santander Universidades we Wrocławiu

Santander Universidades jako społeczna odpowiedzialności biznesu Santander Bank Polska

13:20  dr inż. Piotr Chwastyk  Instytut Nauk Technicznych PWSZ w Nysie

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – filantropia czy przemyślana strategia?

13:40  Pan Bartłomiej Kozak koordynator Biura Karier i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie

Nowoczesne technologie w procesie rekrutacji jako element budowania społecznie odpowiedzialnego biznesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy 

14:00  Panel dyskusyjny Społeczna odpowiedzialność biznesu: w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy

Moderator –  prof. dr hab. Tadeusz Zaborowski, dr h.c.

15:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

Organizatorami konferencji są Instytut Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Partnerami konferencji są:

  • AIUT sp. z o.o.
  • Cementowania Odra
  • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
  • Santander Universidades 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

 

Konferencja odbędzie się w Sali konferencyjnej nr 11 RCTWiTI PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5 w Nysie   

Wstęp wolny.  Zapraszamy serdecznie.

 

Pełny program konferencji do pobrania „tutaj”


REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH PWSZ W NYSIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK