Kontrast:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

III edycja Opolskiego Programu Mentoringu Biznesowego 

Dziesięciu znanych prezesów i dyrektorów firm podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Roli mentorów podjęli się dyrektorzy, prezesi i założyciele firm, a poraz pierwszy włączyły się w to przedsięwzięcie Agata Duliniec, prezes zarządu firmy GNIOTPOL Trailers; Kornelia Tomala, członek zarządu i dyrektor ds. eksportu firmy Multiserwis i Katarzyna Rudzińska, dyrektor ds. personalnych Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA. 

Podopiecznymi mentorów, czyli mentee, mogą zostać osoby, która mają status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą mikro, małą lub średnią, zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat.

W ramach programu odbędzie się minimum po pięć spotkań mentora z mentee, szkolenia i warsztaty integracyjne dla młodych przedsiębiorców prowadzonych przez ekspertów, kierowane do nich doradztwo prawne, networking, spotkania służące wymianie doświadczeń podopiecznych projektu oraz spotkania konsultacyjne dla mentorów. 

Pomysłodawcą Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego jest Loża Opolska BCC, a wspierają go Opolska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza „Śląsk” oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki koordynuje projekt i pełni w nim obsługę organizacyjną. 

W załączeniu:

  • pełne dossier mentorów oferujących swój czas i doświadczenie początkującym przedsiębiorcom (pobierz)
  • regulamin Programu (pobierz)
  • formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Zgłoszenia zainteresowanych młodych przedsiębiorców przyjmujemy do dnia 12 kwietnia br. mailowo na adres: j.maczko@ocrg.opolskie.pl bądź osobiście w siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, p. 3.6 IIIp, Opole. Udział w programie jest bezpłatny.


REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH PWSZ W NYSIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK