Kontrast:

CONTACTABOUT USJOIN USPARTNERSINFO BROCHURE

University International Euro India Centre Nysa City

29.06-01.07.2021 Międzynarodowa konferencja
Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro.”

W dniach 29.06-01.07.2021  we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa konferencja „Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro.”, w której swoje wystąpienia zaprezentowali dr Pradeep Kumar - wykładowca Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie oraz Prezes Fundacji Indo European Educational Foundation oraz mgr Anna Opałka – kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych i BWM PWSZ w Nysie i jednocześnie koordynator punktu IEEF przy PWSZ w Nysie.

 • dr Pradeep Kumar Why India Matters? Trade, Education and Glocalisation”
 • mgr Anna Opałka  Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z partnerami z Azji jako dźwignia rozwoju instytucjonalnego”

PWSZ w Nysie od 2013 roku prowadzi  intensywna współpracę z partnerami z Indii i innych krajów azjatyckich, między innymi w ramach  istniejącego przy Uczelni Punktu IEEF oraz Programu Erasmus+.

Więcej: https://arc.pans.nysa.pl/?p=33; https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=25

Program Wydarzenia

Organizatorami konferencji byli:

 • Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu
 • Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
 • Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr
 • Zakład Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej UWr
 • Instytut Studiów Międzynarodowych UWr
 • Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PATRONAT:

 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Prezydent Miasta Wrocławia 

W spotkaniu osobisty udział wzięli którzy J.E. Pan Nguyen Hung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu, J.E. Pani Nargiz Gurbanova, Ambasador Republiki Azerbejdżanu, J.E. Pan Bachrom Babajew, Ambasador Republiki Uzbekistanu, S.K. Ray, I sekretarz ambasady Republiki Indii.

Uczestnicy mieli także okazje wysłuchania zdalnych wystąpień przedstawicieli ambasad Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei,
Królestwa Arabii Saudyjskiej. 

Konferencja połączyła  świat nauki i biznesu i poruszyła szerokie spektrum badań na tematy azjatyckie, prowadzonych w różnych jednostkach akademickich uczelni dolnośląskich i opolskich, ale również innych ośrodków w Polsce zajmujących się powyższą tematyką.

Jednym z najważniejszych punktów programu była inauguracja aktywności badawczej w ramach Centrum Studiów Azjatyckich,
które ma stać się trwałym forum współpracy środowisk akademickich, gospodarczych, politycznych i samorządowych we wszelkich kwestiach, gdzie niezbędna jest wiedza naukowa i ekspercka na temat Azji i poszczególnych krajów azjatyckich.

Centrum Studiów Azjatyckich:  https://www.iges.pl/pl/centrum-studiow-azjatyckich

Zobacz nasz profil na FACEBOOK