Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Pilotażowy program płatnych praktyk studenckich –  nabór studentów architektury – wyniki 

W ramach dodatkowego naboru studentów kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych wpłynęły 3 zgłoszenia. 

PWSZ w Nysie znalazła się w gronie uczelni, które będą realizowały pilotażowy program praktyk zawodowych. Projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

W ramach naboru dodatkowego w konkursie wzięły udział trzy studentki z kierunku architektura, które zgodnie z regulaminem otrzymały następujące punkty: 

  • Viktoryia Shuleuskaya – 8 pkt
  • Anna Pastuszka – 6 pkt
  • Adriana Gancarz – 6 pkt 

W związku z powyższym do projektu  zakwalifikowała się pani Viktoryia Shuleuskaya. 

 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK