Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Studentka germanistyki Klaudia Krajczy w powiecie partnerskim w Ingelheim nad Renem

Starostwo Powiatowe Mainz-Bingen w Niemczech jak co roku od ponad 15 lat sprawuje latem opiekę nad praktykami nyskich studentów germanistyki. Pobyt studentów finansowany jest przez partnerski powiat Nysy z siedzią w Ingelheim nad Renem. Praktyki trwają 4 do 8 tygodni. W tym roku studentka II roku Klaudia Kraitschy realizuje w pięknym regionie Rheinhessen zarówno praktykę tłumaczeniową w siedzibie starostwa jak również praktykę nauczycielską w szkole podstawowej.

„Praktyka sprawia mi wiele przyjemności. Ludzie są tutaj bardzo uprzejmi. Koordynatorka współpracy z powiatami partnerskimi Pani Ricarda Kerl i Starościna powiatu Pani Dorothea Schӓfer bardzo indywidualnie opiekują się praktykantami. Do moich zadań w starostwie należy tłumaczenie korespondencji i innych tekstów, tłumaczenia konsekutywne podczas wizyty polskiej delegacji z sektora biznesu i administracji publicznej a także reprezentowanie mojej uczelni i powiatu nyskiego podczas rozmów z lokalną prasą w Niemczech. Moja druga praktyka - w szkole podstawowej w Bingen – sprawia mi również niezwykle dużo satysfakcji. Prowadzę lekcje w klasach drugich i trzecich, pomagam też w zadaniach domowych. Maluszki są kochane, obdarowują mnie rysunkami! Cieszę się, że mam szansę zdobywania doświadczeń zawodowych w profesjonalnym środowisku pracy.”                     

K. Kraitschy

Umowa partnerska miedzy powiatem Mainz-Bingen i powiatem nyskim podpisana została w roku 2001 a już w kolejnym roku studenci germanistyki PWSZ po raz pierwszy uczestniczyli w praktykach nad Renem, korzystając również z uroków tego regionu podczas weekendowych wycieczek.

                                                                                              dr Alina Dittmann

Na zdjęciu od lewej: starościna Dorothea Schäfer, studentka Klaudia Kraitschy, nauczycielka Laura Reinheimer, dyrektor szkoły Michaela Heintke oraz uczennice i uczniowie klasy 2.


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK