Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Pilotażowy program praktyk – Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji   – nabór studentów - wyniki

Rozstrzygnięty został nabór studentów Kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych.

W ramach przeprowadzonego naboru studentów do udziału w Programie praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, komisja konkursowa zakwalifikowała następujących studentów:

 

L.p

Nazwisko

Imię

Firma docelowa

Opiekun uczelniany

1

Suszycki

Kacper

"POLTOR" Sp.zo.o.

Piotr Chwastyk

2

Bor

Radosław

Euro - Trak Nysa

Mariusz Kołosowski

3

Budny

Rafał

Euro - Trak Nysa

Mariusz Kołosowski

4

Strzop

Alicja

Schattdecor Sp.z o.o.

Piotr Chwastyk

5

Mielec

Mateusz

Schattdecor Sp.z o.o.

Piotr Chwastyk

6

Wojdyło

Dominik

SIMPLA

Tomasz Wanat

7

Pytlarz

Kamil

SIMPLA

Tomasz Wanat

8

Ligas

Szymon

SIMPLA

Tomasz Wanat

9

Sikora

Wanda

Starostwo Powiatowe w Nysie

Mariusz Kołosowski

10

Makaroński

Łukasz

Wakmet Fabryka Armatury Przemysłowej

Piotr Chwastyk

 

Praktyki można rozpocząć od dnia 01.08.2018. Szczegółowy harmonogram realizacji praktyk zawodowych będzie ustalony z uczelnianym oraz zakładowym opiekunem praktyk. 

Studenci biorący udział w projekcie otrzymają na podany w formularzu zgłoszeniowym adres email  pakiet dokumentów niezbędnych do zrealizowania praktyki zawodowej.
Dokumenty powinny zostać uzupełnione przy współpracy z uczelnianym oraz zakładowym opiekunem praktyk. 

Wszystkie informacje na temat projektu będą publikowane na stronie Biura Praktyk www.biuropraktyk.pwsz.nysa.pl

  

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK