Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI

Pilotażowy program praktyk – Kierunek pielęgniarstwo  – nabór studentów - wyniki

Rozstrzygnięty został nabór studentów Kierunku pielęgniarstwo do udziału w pilotażowym programie, 6-cio miesięcznych płatnych praktyk zawodowych.

W ramach przeprowadzonego naboru studentów do udziału w Programie praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowanym w ramach PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, komisja konkursowa zakwalifikowała następujących studentów:

 

L.p

Nazwisko

Imię

Firma docelowa

Opiekun uczelniany

1

Pallach

Grażyna

Placówki medyczne zgodnie z ustaleniami

Estera Kołat

2

Mróz

Kamila

Placówki medyczne zgodnie z ustaleniami

Estera Kołat

3

Markiewicz

Sylwia

Placówki medyczne zgodnie z ustaleniami

Estera Kołat

 

Praktyki można rozpocząć od dnia 01.08.2018. Szczegółowy harmonogram realizacji praktyk zawodowych będzie ustalony z uczelnianym oraz zakładowym opiekunem praktyk. 

Studenci biorący udział w projekcie otrzymają na podany w formularzu zgłoszeniowym adres email  pakiet dokumentów niezbędnych do zrealizowania praktyki zawodowej.
Dokumenty powinny zostać uzupełnione przy współpracy z uczelnianym oraz zakładowym opiekunem praktyk. 

Wszystkie informacje na temat projektu będą publikowane na stronie Biura Praktyk www.biuropraktyk.pwsz.nysa.pl

  

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK