Kontrast:

CONTACTABOUT USJOIN USPARTNERSINFO BROCHURE

University International Euro India Centre Nysa City

Druga edycja międzynarodowej Konferencji Naukowej:
"Business Risk in Changing Dynamics of Global Village"

W dniach 7-8.11.2019 r. w odbędzie się Druga edycja międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2019)" w Uniwersytecie Technicznym w Tarnopolu współorganizowana przez PWSZ w Nysie.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Polsko-Indyjską Fundacją Edukacyjną IEEF wraz z jej partnerami z Polski, Indii i innych krajów partnerskich z całego świata. Udział pracowników PWSZ w Nysie jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu do bwm@pans.nysa.pl a ewentualnych abstraktów również na adres: info@ieef.pl lub iec.tntu@gmail.com

Celem konferencji jest stworzenie platformy dla profesjonalnej debaty z udziałem ekspertów z całego świata w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz szans i zagrożeń, jakie ono z sobą niesie we współczesnym globalnym biznesie. Wynikają one m.in. z faktu pojawienia się niespotykanego jak dotąd ryzyka w dynamice tzw. "globalnej wioski", której jesteśmy mieszkańcami. Koncepcja suwerenności w różnych stronach świata zatacza coraz to większe kręgi, powstają granice, a polityki migracyjne stają się coraz bardziej restrykcyjne.Dlatego też zapraszamy środowisko akademickie do zaprezentowania swojego punktu widzenia, który mógłby wpłynąć na przyszłą dynamikę "globalnej wioski" i zminimalizować ryzyko w poszczególnych sektorach gospodarki.

Bloki tematyczne konferencji:

 • Business
 • Economic
 • Finance
 • Technology and Innovation
 • Tourism
 • Strategic and Change Management
 • Marketing and Consumer Behaviors
 • Architecture - Cities & Future
 • Law
 • Engineering Development in Global World
 • Development of Language

Planowana liczba uczestników konferencji to ponad 150 osób, które wezmą udział w: dyskusjach, prezentacjach, warsztatach i seminariach lub zgłoszą swoje prace do publikacji. Wszystkie zatwierdzone przez Komitet Naukowy konferencji referaty zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.


Więcej: https://brcdgv.com/?fbclid=IwAR2YZZ2Yvqu5aS7aH8EsNLQVF8y0un7LWd-kMOC7p8FG5n1_xa3UfpF5_g4

Program: https://brcdgv.com/agenda/

Key note speakers: https://brcdgv.com/keynote-speakers/

Ważne daty:

 • September 15th, 2019 Abstract/ Paper submission deadline
 • September 23th, 2019 (one week after submission) Notification of acceptance/rejection
 • September 30th, 2019 Upload/submit final version of manuscript
 • October 11th, 2019 Registration deadline for papers to be included in the pro-ceedings
 • October 15th, 2019 Deadline for final registration
 • November 7-9, 2019 Conference Dates


Send your abstract at info@ieef.pl and iec.tntu@gmail.com

Zobacz nasz profil na FACEBOOK