Kontrast:

CONTACTABOUT USJOIN USPARTNERSINFO BROCHURE

University International Euro India Centre Nysa City

Delegacja ze szkoły z Indii w PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie gościła delegację z St. Francis de sales School z New Delhi w Indiach na czele z vice-dyrektorem księdzem Arun Poulose. Uczniów oraz nauczycieli z St. Francis de sales School w New Delhi w PWSZ w Nysie powitał Prorektor dr inż. Mariusz Kołosowski wraz z pracownikami Biuro Współpracy Międzynarodowej. Goście w trakcie krótkiej wizyty w murach PWSZ w Nysie mieli okazję zapoznać się z ofertą Uczelni skierowaną do zagranicznych studentów, jak również - w tradycyjnych strojach - zaprezentować barwną kulturę Indii. Delegacja gościła w Nysie dzięki współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5, a szkołą z New Delhi, którą koordynuje Pan Józef Pańczyszyn. Wszyscy uczniowie z hinduskiej placówki w trakcie czterodniowego pobytu w mieście mieszkali u nyskich rodzin, w tym u pracowników PWSZ w Nysie. Reprezentanci z St. Francis de sales School odwiedzili SP nr 5 oraz I LO “Carolinum“ w Nysie. Warto wspomnieć, iż szkoła w New Delhi gościła także pracowników PWSZ w Nysie podczas ostatniej wizyty w Indiach.

Indian Delegation at UAS Nysa

University of Applied Sciences in Nysa had the pleasure to guest a delegation from St. Francis de sales School in New Delhi with their director -priest Arun Poulose. The students and the teachers were welcomed by the Prorektor of UAS Nysa dr Mariusz Kołosowski and the workers of the International Relations Office. During the stay, guests got familiar with the study offer for international students, and made a presentation about Indian culture by dancing and wearing traditional colorful outfits.

The delegation visited Nysa thanks to the cooperation with Nysa Primary School no. 5 coordinated by Mr Józef Pańczyszyn. The students from India were accommodated in the houses of families from Nysa and the workers of UAS Nysa. Moreover, the representants of St. Francis de sales School visited Primary school no. 5 and “Carolinum” High School. It’s worth to mention that school in New Delhi also guested the workers of UAS Nysa during their delegation to India.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK