Kontrast:

CONTACTABOUT USJOIN USPARTNERSINFO BROCHURE

University International Euro India Centre Nysa City

„INDIE - JAKO JEDEN Z PIĘCIU STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW DLA POLSKIEGO BIZNESU”
Spotkanie IEEF przy PWSZ w Nysie oraz OCRG z przedsiębiorcami województwa opolskiego

W dniu 21.11.2018r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie we współpracy z Indo-European Education Foundation oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizowała pierwsze z cyklu spotkań z przedsiębiorcami województwa opolskiego, którzy zainteresowani są współpracą z firmami z Indii lub chcieliby wejść ze swoimi produktami lub usługami na tamtejszy rynek.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób, w tym przedstawiciel Ambasady Indii w Polsce, prezes firmy Lumel Alucast – Pan Dinesh Musalekar, Pan Surojit Ghosh, Executive Director, Business Development Leader Tax Central, South, East Europe & Central Asia, Ernst & Young, Prezes Film Polska Productions-Krzysztof Sołek, Pani Emilia Dyrżałowska reprezentująca Billennium, Panie Natasza Ambicka oraz Joanna Mularczyk z BGK, Pan Paweł Gąsior, Menedżer inwestycyjny, Departament Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej oraz inni zaproszeni goście.

Spotkanie poprowadził dr Pradeep Kumar – prezes IEEF oraz wykładowca w PWSZ w Nysie. Uczelnię reprezentowała również Pani mgr Anna Opałka – Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych, która przygotowała prezentację na temat potencjału i oferty PWSZ w Nysie oraz funkcjonującego w jej ramach punktu IEEF.

Indie są obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, który otwiera się na współpracę z przedsiębiorcami z innych krajów, są też jednym z największych rynków zbytu. Podczas spotkania przedstawiono potencjał rynku indyjskiego, możliwości ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw oraz możliwości finansowania przedsięwzięć na rynkach azjatyckich. Swoim doświadczeniem w zakresie już istniejącej współpracy podzieliły się również firmy, które już z sukcesem funkcjonują na tym rynku. Wydarzenie było też świetną okazją do tzw. networkingu i podjęcia wspólnych działań w kierunku rozwoju biznesu na rynek indyjski. Jako jeden z kluczowych obszarów współpracy między Indiami i Polską wielokrotnie wskazywano edukację wyższą i specjalistyczną. Rola Uczelni jest więc w tym zakresie nie do przecenienia i idzie w parze z rozwojem biznesu.

Zobacz nasz profil na FACEBOOK