www.bip.gov.pl

Organizacja
Kierownictwo
Senat
Rada Uczelni

Akty Prawne
Statut
Regulamin studiów
Uchwały Senatu
Pisma Okólne Rektora
Zarządzenia Rektora
Komunikaty
Studia:
  - Opłaty
  - Zasady pobierania opłat
  - Programy studiów
  - Wzory dyplomów
Zasady rekrutacji
Regulamin Świadczeń dla studentów

OCENA PROGRAMOWA
Raporty samooceny
Uchwały PKA

Redakcja
Deklaracja dostępności
Informacja w polskim języku migowym (PJM)
Tekst łatwy do czytania (ETR)

Ogłoszenia
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Samorząd Studencki
Sprawozdania z Budżetu URSS

Historia zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.: LOGOWANIE :.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl