Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęćSTUDIA DUALNE - PRACUJ I ZARABIAJ!NOWE SPECJALIZACJE PŁATNY STAŻ W SCHATTDECOR

Wydział Neofilologii - kierunek filologia
- w zakresie filologii angielskiej / filologii germańskiej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta partnerska w Albanii

W dniach 25-29 kwietnia 2022 r. delegacja z PWSZ w Nysie w składzie: dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ w Nysie, dr Iwona Sikora oraz mgr Dagmara Bojda zrealizowali mobilność w ramach programu Erasmus+ KA107 do Uniwersytetu w Tiranie.

Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń kadry kierunku filologia angielska i przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej oraz omówienie zasad ogólnej współpracy pomiędzy PWSZ w Nysie oraz Uniwersytetu w Tiranie, ze szczególnym uwzględnieniem odwiedzanego Wydziału Języków Obcych, omówienie zasad realizacji programu Erasmus+ na kolejne lata oraz procedur i dokumentów związanych z realizacją programu.

W ramach pobytu w Tiranie odbyły się przede wszystkim wykłady pracowników PWSZ w Nysie dla studentów i kadry partnerskiej Uczelni z poniższej tematyki:

  • The myth of the certified interpreter’s psycho-affective non-responsiveness or is a certified interpreter really emotionally uninvolved in his/her work?
  • ISO 17100:2015 as a risk management tool in translation

Podczas wizyty odbyły się spotkania z prof. Esmeraldą Kromidha – Dziekanem Wydziału Języków Obcych, prof. Viktorem Ristani (Kierownikiem Katedry Anglistyki), prof. Rudiną Xillari oraz pracownikami Wydziału, w trakcie których omówiono temat współpracy pomiędzy jednostkami, możliwości wymiany kadry dydaktycznej, realizacji wspólnych konferencji naukowych oraz narzędzi używanych do nauczania studentów, w tym do tłumaczeń. Dodatkowo odbyło się spotkanie z pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Tiranie, na którym omówiono zasady działania biura w kontekście realizacji programu Erasmus+, ogólne zasady współpracy pomiędzy uczelniami oraz plany na kolejne lata, z uwzględnieniem procedur związanych z realizacją programu, wskazując zasady związane z uznawalnością efektów kształcenia oraz ważne elementy procesu rekrutacji, takie jak przejrzystość zasad i konieczność równości szans programu Erasmus+ dla wszystkich pracowników i studentów z wydziałów objętych umową bilateralną.

Ponadto, podczas wizyty na Uniwersytecie w Tiranie delegacja zapoznała się z ofertą i zapleczem dydaktycznym uczelni. Porównano także programy nauczania oraz możliwości wymiany studenckiej.

Dodatkowo korzystając z pobytu w Tiranie delegacja spotkała się z przedstawicielami drugiej partnerskiej uczelni Polytechnic University of Tirana. Podczas spotkania rozmawiano na temat współpracy, wymiany studenckiej oraz oferty skierowanej do studentów i pracowników PWSZ w Nysie.

Dzięki wygłoszonym wykładom, licznym spotkaniom z pracownikami i studentami z Uniwersytetu w Tiranie, wymianie doświadczeń, możliwości bezpośredniej konsultacji pracy osób zajmujących się kształceniem studentów, promocją uczelni, jak i programem Erasmus+ wyjazd był cennym doświadczeniem oraz pomógł w wyznaczeniu wspólnych celów dalszej współpracy.


Informacje w mediach społecznościowych o pobycie delegacji w Albanii:

https://www.facebook.com/FAKULTETIiGJUHEVEteHUAJAiUT/posts/pfbid06ZMKsDCidWhrb8ksDhXXqSZQgewc7FZEHgjRDbEdpzxMdpo9Xm5zGDBqfZF2TMqPl

https://www.facebook.com/FAKULTETIiGJUHEVEteHUAJAiUT/posts/pfbid02qha9DWnp1EF5Wqitmxwf8W65pKDARFKEAHy1YXjvMMz49U2xuRcoyaR6e8Lczre2l

Wydział Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK