Kontrast:

Szkolenia zagraniczne dla studentów filologii germańskiej

W ofercie szkoleń dla studentów filologii germańskiej PWSZ w Nysie od roku 2022 znajdują się tygodniowe seminaria o tematyce dydaktyczno-kulturoznawczej współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec. Szkolenia odbywają się cyklicznie w instytucji partnerskiej PWSZ w Nysie – stowarzyszeniu „Haus Schlesien - Niemieckie Centrum Kulturalno-Szkoleniowe”. Miejsce szkoleń położone jest nad Renem, nieopodal Bonn, na obszarze wulkanicznego rezerwatu Siedmiogórza, w sąsiedztwie winnic i średniowiecznych zamków.  

Dzięki współpracy z Domem Śląskim studenci nyskiej Uczelni jeszcze lepiej poznają obszar Śląska i jego historię, urozmaicenie kulturowe i językowe oraz znaczenie jako jeden z większych i ważniejszych regionów w Europie jak również zwiedzą ważne miasta znajdujące się nad Renem (Kolonię/Köln, Akwizgran/Aachen, Bonn i Koblencję/Koblenz).

Istniejący od 1978 roku Dom Śląski powstał dzięki staraniom Ślązaków w Niemczech, którzy utworzyli to miejsce dialogu i wspólnej nauki dla wszystkich zainteresowanych kulturą, historią i przyszłością Śląska.  Pielęgnowanie śląskiego dziedzictwa kulturowego i doskonalenie zawodowe studentów, nauczycieli, muzealników i bibliotekarzy możliwe jest w oparciu o istniejące w obiekcie archiwum, bibliotekę, muzeum, centrum dokumentacji i informacji. Jednym z zadań placówki są inicjatywy wpływające na pogłębienie kontaktów polsko-niemieckich, m. in. corocznie odbywają się tu tygodniowe seminaria dla studentów śląskich szkół wyższych.

Zbiory biblioteczne obejmują publikacje archiwalne i współczesne dotyczące regionu Śląska oraz poszczególnych miejscowości, z obszaru historii, geografii, etnologii, sztuki, rzemiosła, gospodarki i polityki, biografie i dzieła śląskich pisarzy oraz liczne czasopisma, mapy, pocztówki i grafiki. Kompleks obiektów Haus Schlesien zawiera również część hotelową, restauracyjną i sale szkoleniowe.

dr hab. Alina Dittmann
prof. PWSZ w Nysie

https://www.hausschlesien.de
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik