Kontrast:

Przedstawiciele z Indii gościli w nyskiej Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie rozwija współpracę z partnerskimi uczelniami z Indii. Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski spotkał się z prof. (dr) Vijayem Khare, Dyrektorem Centrum Międzynarodowego i Dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Savitribai Phule w Pune. Uczelnia ta od wielu lat jest jednym z najważniejszych partnerów w Indiach. Jest to pierwsza Uczelnia w Indiach, z którą PWSZ w Nysie nawiązała współpracę.

W trakcie spotkania omawiano temat współpracy naukowej i wymiany studentów oraz kadry naukowej obu uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli także: Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. Mariusz Kołosowski, Dr Pradeep Kumar – wykładowca Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie oraz mgr Dagmara Bojda z Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

29 lipca 2022 r.
Biuro Promocji PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik