Kontrast:

Porozumienie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nysie

Starosta Nyski, Andrzej Kruczkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Joanna Burska oraz Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie a Starostwem Powiatowym w Nysie, dotyczące realizacji praktyk i staży dla studentów kierunku administracja. Porozumienie przewiduje też przyznanie nagrody dla najlepszego studenta III roku kierunku administracja PWSZ w Nysie.

W uroczystości uczestniczyli także Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Marek Kulisz oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym mgr Mirosław Aranowicz.


12 lipca 2022 r.
Biuro Promocji PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik