Kontrast:

REKRUTACJA na studia

1 czerwca 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja ‒ na rok akademicki 2022/2023 ‒ na studia stacjonarne i niestacjonarne, rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów. Rejestracja on-line odbywa się na stronie www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów do 18 lipca (I etap), do 22 sierpnia (II etap) oraz do 29 września br. (III etap). Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) odbędą się 29.09.2022 r. o godz. 10.00.

Uczelnia oferuje kandydatom na studia 13 kierunków ‒ bezpłatne studia stacjonarne oraz konkurencyjne cenowo studia niestacjonarne.

Kierunki studiów:

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia angielska, filologia germańska, finanse i rachunkowość, jazz i muzyka estradowa, kosmetologia, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, ratownictwo medyczne.

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE: architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE: architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, jazz i muzyka estradowa, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

PWSZ w Nysie oferuje atrakcyjny system stypendialny: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendia ministra, Stypendium Burmistrza Nysy (w tym stypendium mieszkaniowe), stypendia pracodawcy.

Dodatkowe kompetencje: student może uzyskać także dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy ‒ wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej, poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększony wymiar języków obcych, wyjazdy studyjne, udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym.

Możliwość wyjazdów na studia za granicę: studenci PWSZ w Nysie, dzięki współpracy z ponad 100 uczelniami na świecie, oferuje swoim studentom możliwość nabycia doświadczenia w ramach programu Erasmus + w partnerskich uczelniach nawet do 12 miesięcy.

PWSZ w Nysie oferująca nowoczesną bazę dydaktyczną, centra symulacji, dobrze wyposażone pracownie, infrastrukturę sportową, praktyczne kształcenie, indywidualne podejście do każdego studenta, współpracę z zagranicą, charakteryzująca się aktywnością i dynamizmem we wprowadzaniu nowych technologii w kształceniu jest konkurencyjnym ośrodkiem nie tylko na Opolszczyźnie.

Wszelkie informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

01 czerwca 2022
Biuro Promocji PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik