Kontrast:

Uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej - „Czepkowanie”
oraz otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie.

Studenci pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie otrzymali czepek biały bądź furażerkę pielęgniarską, jako symbole przyjęcia ich do grona osób niosących pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym. Studenci drugiego roku otrzymali czepek z dwoma paskami. „Czepkowanie” to uroczystość, będąca oznaką pierwszego stopnia wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w bieżącym roku połączone były z otwarciem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie.

Podczas uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosił Jego Magnificencja Rektor prof. Przemysław Malinowski, mówiąc o kierunkach rozwoju, kształceniu i osiągnięciach nyskiej Uczelni. Aktu „czepkowania” dokonały Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, prof. Agnieszka Wolińska-Grabowska oraz opiekunowie roku: mgr Marta Sędzik i mgr Anna Baranowska-Żabińska. Absolwentki studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo: Dominika Janczak i Dominika Kruczek, w imieniu studentów, złożyły życzenia wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom. 

Głos zabrały także Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń oraz Prodziekan prof. Agnieszka Wolińska-Grabowska, która omówiła sposób kształcenia oraz wyposażenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Nysie.

Na zakończenie zaśpiewano „Hymn pielęgniarek” przy akompaniamencie Dziekana Wydziału Jazzu, mgr Romana Hudaszka.

Wśród gości uroczystości byli m.in. przedstawiciele: władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, placówek służby zdrowia oraz uczelni wyższych z województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to kolejne duże przedsięwzięcie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Nowoczesne sale utworzono w budynku A przy ul. Chodowieckiego. Centrum zostało wyposażone w najwyższej klasy aparaturę i fantomy, służy wzmocnieniu jakości kształcenia praktycznego opartego na metodach symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo. Fundusze na realizację utworzenia Centrum pozyskano z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na działanie 5.3.

Więcej o projekcie na: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie11 maja 2022 r.
Biuro Promocji PWSZ w Nysie

Więcej zdjęć na Facebooku
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik